Hizmetlerimiz
Proje Yönetimi

→ Arsa seçiminden anahtar teslime kadar tüm sürecin planlanması
→ İşveren taleplerinin doğru tasarım ile olgunlaştırılması
→ Projenin tasarım ve uygulama aşamalarında zaman, finans, kalite ve risk yönetiminin yapılması
→ Disiplinler arası koordinasyon


Tasarım

→ Her projenin kendine özgü verileriyle değerlendirilmesi
→ Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu inovatif tasarımlar
→ Hedef kitle için yaratıcı çözümlerin sunulması
→ Kullanıcının dahil olduğu katılımlı süreçler


İnşaat - Fit Out + MEP - Cephe

» İnşaat
→ Doğru planlama ile süreç, finans ve kalite yönetimi
→ Kalite kontrol sürecinde hassas yaklaşım
→ Malzeme seçimi ve uygulamada yenilikçi yaklaşım
→ Malzemelerin nano ölçeğe kadar incelenip, uygulanması

» Fit Out + MEP
→ Farklı disiplinlerden gelen verilerin doğru değerlendirilip, sahaya aktarılması
→ Her ölçekte uygulamaya yönelik detay çözümleri
→ Tasarımla ilgili malzemelerin farklı mekanlara göre entegre edilmesi
→ Deneyimli saha ekibiyle kaliteli işçilik

» Cephe
→ Mimari forma en uygun şekilde tasarım yaklaşımı
→ Dış mekan ve iç mekan arasında oluşturulan ara yüzde bina konfor şartlarının sağlanması
→ Finans, tasarım ve kalite sürecinin etkin yönetilerek binalara doğru kimliğin kazandırılması


Yenileme

→ Uzman ekip ve doğru analizlerle tespitlerin yapılması
→ Aslına uygun olarak, özgün malzeme ve yapım tekniğiyle onarım
→ Güçlendirirken, var olanın korunması


Aydınlatma

→ Yapıya uygun tasarımla, yapıya gece kimliğinin kazandırılması
→ Yapının karakteristik özelliklerinin vurgulanması
→ Deneyimli ekiplerle doğru uygulama


Peyzaj

→ Alan analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi
→ Fonksiyonel diyagram oluşturma
→ Sadece bir çevre değil, yaşanabilir alanların yaratılması
→ Doğru malzeme seçimleri ve kaliteli uygulama
Hizmetlerimiz
Proje Yönetimi

→ Arsa seçiminden anahtar teslime kadar tüm sürecin planlanması
→ İşveren taleplerinin doğru tasarım ile olgunlaştırılması
→ Projenin tasarım ve uygulama aşamalarında zaman, finans, kalite ve risk yönetiminin yapılması
→ Disiplinler arası koordinasyon


Tasarım

→ Her projenin kendine özgü verileriyle değerlendirilmesi
→ Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu inovatif tasarımlar
→ Hedef kitle için yaratıcı çözümlerin sunulması
→ Kullanıcının dahil olduğu katılımlı süreçler


İnşaat - Fit Out + MEP - Cephe

» İnşaat
→ Doğru planlama ile süreç, finans ve kalite yönetimi
→ Kalite kontrol sürecinde hassas yaklaşım
→ Malzeme seçimi ve uygulamada yenilikçi yaklaşım
→ Malzemelerin nano ölçeğe kadar incelenip, uygulanması

» Fit Out + MEP
→ Farklı disiplinlerden gelen verilerin doğru değerlendirilip, sahaya aktarılması
→ Her ölçekte uygulamaya yönelik detay çözümleri
→ Tasarımla ilgili malzemelerin farklı mekanlara göre entegre edilmesi
→ Deneyimli saha ekibiyle kaliteli işçilik

» Cephe
→ Mimari forma en uygun şekilde tasarım yaklaşımı
→ Dış mekan ve iç mekan arasında oluşturulan ara yüzde bina konfor şartlarının sağlanması
→ Finans, tasarım ve kalite sürecinin etkin yönetilerek binalara doğru kimliğin kazandırılması


Yenileme

→ Uzman ekip ve doğru analizlerle tespitlerin yapılması
→ Aslına uygun olarak, özgün malzeme ve yapım tekniğiyle onarım
→ Güçlendirirken, var olanın korunması


Aydınlatma

→ Yapıya uygun tasarımla, yapıya gece kimliğinin kazandırılması
→ Yapının karakteristik özelliklerinin vurgulanması
→ Deneyimli ekiplerle doğru uygulama


Peyzaj

→ Alan analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi
→ Fonksiyonel diyagram oluşturma
→ Sadece bir çevre değil, yaşanabilir alanların yaratılması
→ Doğru malzeme seçimleri ve kaliteli uygulama
Hizmetlerimiz
Proje Yönetimi

→ Arsa seçiminden anahtar teslime kadar tüm sürecin planlanması
→ İşveren taleplerinin doğru tasarım ile olgunlaştırılması
→ Projenin tasarım ve uygulama aşamalarında zaman, finans, kalite ve risk yönetiminin yapılması
→ Disiplinler arası koordinasyon


Tasarım

→ Her projenin kendine özgü verileriyle değerlendirilmesi
→ Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu inovatif tasarımlar
→ Hedef kitle için yaratıcı çözümlerin sunulması
→ Kullanıcının dahil olduğu katılımlı süreçler


İnşaat - Fit Out + MEP - Cephe

» İnşaat
→ Doğru planlama ile süreç, finans ve kalite yönetimi
→ Kalite kontrol sürecinde hassas yaklaşım
→ Malzeme seçimi ve uygulamada yenilikçi yaklaşım
→ Malzemelerin nano ölçeğe kadar incelenip, uygulanması

» Fit Out + MEP
→ Farklı disiplinlerden gelen verilerin doğru değerlendirilip, sahaya aktarılması
→ Her ölçekte uygulamaya yönelik detay çözümleri
→ Tasarımla ilgili malzemelerin farklı mekanlara göre entegre edilmesi
→ Deneyimli saha ekibiyle kaliteli işçilik

» Cephe
→ Mimari forma en uygun şekilde tasarım yaklaşımı
→ Dış mekan ve iç mekan arasında oluşturulan ara yüzde bina konfor şartlarının sağlanması
→ Finans, tasarım ve kalite sürecinin etkin yönetilerek binalara doğru kimliğin kazandırılması


Yenileme

→ Uzman ekip ve doğru analizlerle tespitlerin yapılması
→ Aslına uygun olarak, özgün malzeme ve yapım tekniğiyle onarım
→ Güçlendirirken, var olanın korunması


Aydınlatma

→ Yapıya uygun tasarımla, yapıya gece kimliğinin kazandırılması
→ Yapının karakteristik özelliklerinin vurgulanması
→ Deneyimli ekiplerle doğru uygulama


Peyzaj

→ Alan analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi
→ Fonksiyonel diyagram oluşturma
→ Sadece bir çevre değil, yaşanabilir alanların yaratılması
→ Doğru malzeme seçimleri ve kaliteli uygulama